Wethouder Kriens opent seminar Komt huiselijk geweld onder Hindostanen voor?

Wethouder Jantine Kriens (o.a. volksgezondheid en welzijn) opent op woensdag 17 maart om 10.00 uur het seminar Komt huiselijk geweld onder Hindostanen voor? in grand caf├ę Engels. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit verschillende geledingen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met Hindostanen.

Naast personen uit de Hindostaanse kring worden groepsleerkrachten en docenten (vo, mbo en hbo), pedagogische medewerkers, ambtenaren, wetenschappers, geestelijke leiders, maatschappelijk werkers, zorgaanbieders, hulpverleners (w.o. huisartsen en psychiaters), politici, politie en justitie. Ook geïnteresseerde burgers zijn welkom.

Leave a Reply