Kabinetsvisie op jeugdzorg is prima en verdient een snelle uitvoering

De Rotterdamse wethouder Peter Lamers (jeugd, gezin, onderwijs en sport) is zeer te spreken over de visie van het kabinet op de toekomst van de jeugdzorg die vandaag bekend is gemaakt. Volgens hem is deze geheel in lijn met de filosofie van Ieder Kind Wint, het verbeterprogramma voor de jeugdzorg van de stadsregio Rotterdam.

Zo is hij tevreden met het voorstel om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten neer te leggen, die vervolgens binnen de GGD-regio’s (zoals in Rotterdam al gebeurt) met elkaar moeten samenwerken. ‘Het kind wordt daar echt beter van’, aldus Lamers. ‘Op deze wijze is veel maatschappelijk leed te voorkomen en worden budgetten efficiënter besteed, in het belang van het kind en gezin’’.

Lamers stelt voor om voor de regio Rotterdam gebruik te maken van de voorsprong die daar met het programma Ieder Kind Wint is opgebouwd. ‘In onze stadsregio werken we grotendeels al volgens de kabinetsvisie. Het zou goed zijn als we direct op deze manier verder kunnen bouwen aan de verbetering van de zorg voor jeugd. Daar moeten we geen jaren op blijven wachten. Wij delen onze inzichten en ervaringen graag met de andere gemeenten en regio’s. Geef ons daarom dan ook gelijk de ruimte en budgetten om het gemeentelijke jeugdbeleid aan de jeugdzorg te koppelen.’

Lamers waardeert dat het kabinet de samenwerking tussen enerzijds jeugdzorg en anderzijds de zorg voor kinderen met psychiatrische problematiek (GGZ) en licht verstandelijk gehandicapte kinderen (LVG) wil verbeteren. Kinderen en hun ouders krijgen door de schotten tussen deze disciplines vaak te maken met verschillen in toegang, procedures, aanpak en wachttijden. ‘De samenwerking wordt pas echt verbeterd als ook de verantwoordelijkheid voor de GGZ en LVG, die nu bij zorgverzekeraars ligt, ondergebracht wordt bij gemeenten’, zegt Lamers, die erop aandringt dit zeker mee te nemen in de aangekondigde stelselverandering. ‘Anders blijven er schotten bestaan, terwijl nu juist zo sterk aan de visie van het Kabinet is, dat deze naar een integrale verantwoordelijkheid toe wil. Trek het in één keer breed, dat realiseer je de meeste voordelen’.

Christus Koningkerk in Hillegersberg wordt gemeentelijk monument

De Christus Koningkerk met de bijbehorende parochie, huizen, kinderopvang en school wordt een gemeentelijk monument. De kerk wordt ingericht als gymzaal en aula voor scholen en verenigingen. Er komt onderzoek naar vervangende nieuwbouw voor de vier katholieke kerken. Op het terrein van de Wolfert Daltonschool komt nieuwbouw voor mytylschool De Brug. Dit schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Totaaloplossing

Gemeente, deelgemeente en parochie maken door hun overeenstemming een einde aan een lange impasse. Wethouder Rik Grashoff: “Deze oplossing betekent winst voor iedereen: twee scholen zien hun huisvestingsproblemen opgelost, de parochie kan een nieuwe kerk bouwen en twee monumentale gebouwen worden behouden voor de deelgemeente”.

Gemeentelijk monument

Het parochiebestuur De Vier Evangelisten van het Bisdom Rotterdam wilde zijn vier kerken in Hillegersberg-Schiebroek slopen en vervangen door 1 nieuw kerkgebouw. Gemeente en deelgemeente willen in elk geval de Christus Koningkerk aan de Statenlaan behouden en hebben deze definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Met de herinrichting van de Tarciciusschool (te betalen door de gemeente) en de kerk (te betalen door het parochiebestuur) wordt het complex behouden en het nijpende ruimtetekort van de school opgelost.

Andere bestemming

De andere drie parochiekerken aan de Larikslaan, Le Fèvre de Montignylaan en de Meidoornsingel worden niet aangewezen tot monument. Mogelijk krijgen deze kerken een andere bestemming .

Gemeente en parochiebestuur maken daarnaast vervangende nieuwbouw mogelijk van een kerk op één van drie locaties in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Wolfert Dalton

Behalve de Christus Koningkerk wil het college ook het gebouw van Wolfert Daltonschool aan de Argnonautenweg aanwijzen als gemeentelijk monument (exclusief de gymzaal en conciërgewoning). Het gebouw heeft belangrijke architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. Wel is restauratie hard nodig. Of het gebouw daadwerkelijk de status van gemeentelijk monument krijgt, zal ook afhangen van de kosten van restauratie in vergelijking tot sloop-nieuwbouw.

Op het terrein van de Wolfert komt nieuwbouw voor mytylschool De Brug. Deze school is nu tijdelijk gehuisvest op twee locaties.

Het collegebesluit t.a.v. de Wolfert is een principebesluit; alle procedures en inspraaktrajecten moeten nog worden doorlopen.

Man vermoord in de Esch

ROTTERDAM OOST – De recherche van het district Oost stelt een onderzoek in naar de dood van een tot nu toe onbekende man. Het lichaam van de man werd zondagmiddag aangetroffen in natuurgebied de Esch aan de Nesserdijk.

Zondagochtend rond tien uur liep een man in het natuurgebied en het viel hem op dat er langs de waterkant een verandering in de structuur van de begroeiing was. Hij waarschuwde de politie en die constateerde hetzelfde.

Zij stelde een nader onderzoek in door een helicopter boven het gebied te laten zoeken naar eventuele sporen cq aanwijzingen. Ook werd er een speurhond ingezet. Deze hond vond een spoor dat naar de waterkant leidde. Hierop heeft de politie duikers ingezet om te zoeken in het water van de vijver. Deze duikers vonden al snel onder water een lichaam.

Lange tijd bleef onduidelijk of het om een mannen- of vrouwenlichaam ging. Omdat de recherche minitieus onderzoek heeft gedaan en de Technische Recherche sporen heeft veiliggesteld heeft het geruime tijd geduurd voordat het lichaam geborgen kon worden.

Later op de dag werd duidelijk dat het het lichaam van een man betrof waarvan de identiteit vooralsnog onbekend is. De recherche stelt een nader onderzoek in en gaat er van uit dat de man slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Stadhuis krijgt oorspronkelijke uitstraling terug

Na een paar jaar van afbreken, opbouwen en inrichten hebben verschillende ruimtes in het stadhuis hun oorspronkelijke uitstraling teruggekregen. Zo kunnen Rotterdammers voortaan trouwen in fraai gerestaureerde trouwkamers. De commissiekamer en de boderuimtes hebben een nieuwe uitstraling gekregen, de garderoberuimte onder de staatsietrap is in ere hersteld, de centrale hal heeft een nieuwe entreebalie gekregen en er ligt een nieuwe ‘oude’ vloer rondom zaal 7.

De kantoorvleugels op de verdiepingen zijn ingericht als werkomgeving van deze tijd. Bijzonder en ingrijpend is ook de verbouwing op de zolder. Dit was jaren een opslagruimte en is nu gerestaureerd en ingericht als restaurant en vergadercentrum. Inmiddels is de tweede fase van de restauratie gestart. Binnenkort zullen de wethouderskamers op de eerste etage worden gerestaureerd . Ook het ambtenarenterras op de derde etage zal in ere worden hersteld.

Extra wijkverpleegkundigen aan de slag

Onder toeziend oog van oud-staatssecretaris Bussemaker en wethouder Kriens (Volksgezondheid) gaf wijkverpleegkundige Danique Regales vandaag een toelichting op haar werk en een rondleiding door de wijk Katendrecht, haar nieuwe werkplek. Hiermee is de uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen in de Rotterdamse krachtwijken van start. Naast de vertrouwde rol van verpleegkundige in de wijk vervullen zij een signalerende en coördinerende functie. Met hedendaagse middelen zoals een laptop en tijd voor meer dan medische zorg alleen, legt de wijkverpleegkundige snel contact met bijvoorbeeld huisartsen, welzijnswerk, thuiszorginstellingen of woningcorporaties. Hierdoor worden problemen sneller gesignaleerd en bijbehorende hulp tijdig geregeld.

De introductie van de extra wijkverpleegkundigen is een gevolg van de pilot die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2009 heeft gefaciliteerd, waarvoor de gemeente Rotterdam zich heeft gemeld. Zo kunnen in 25 Rotterdamse wijken in totaal 40 mensen aan de slag (25 FTE). De wijkverpleegkundige komt voort uit de samenwerking tussen vier gezondheidscentra en zes thuiszorgorganisaties. Doordat de wijkverpleegkundige ook weer contacten heeft met organisaties buiten de zorg, zoals woningcorporaties, gemeentelijke instanties en welzijnsinstellingen, kan mensen de hulp worden geboden waaraan zij daadwerkelijk behoefte hebben.

De pilot van het ministerie van VWS komt voort uit een motie die eind 2008 door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierin werd gepleit voor een investering van 10 miljoen euro voor extra wijkverpleegkundigen die voornamelijk in de achterstandswijken ingezet kunnen worden.

Agent gebroken neus geslagen

ROTTERDAM-WEST – Een agent is vrijdagavond tijdens een aanhouding van een 38-jarige Rotterdammer gewond geraakt. De agent liep hierbij een gebroken neus op.

Rond half twaalf zagen surveillerende agenten dat een vrouw op de Schietbaanlaan werd beroofd door een man.
Direct werd de man aangehouden. Hij verzette zich heftig waarbij de agent een klap in zijn gezicht kreeg en een gebroken neus opliep. De man is alsnog overmeesterd en ingesloten.

Geweldsprotocol
Het geweldsprotocol is direct in werking gesteld. De agent, die over is gebracht naar een ziekenhuis, krijgt ondersteuning en begeleiding. De schade die de agent heeft opgelopen wordt op de verdachte verhaald.
Na behandeling kon de agent het ziekenhuis verlaten.

Nzorg
Het slachtoffer van de beroving, een 50-jarige Rotterdamse is door haar vriendin opgevangen. Zij wilde vooralsnog geen gebruik maken van slachtofferhulp.
Door agenten is de vrouw zaterdag nogmaals gebeld. Zij gaf aan dat ze voldoende steun uit haar direct omgeving had en bedankte voor verdere hulp.

Parfum de BoemBoem begint weer

Deze zomer presenteert Parfum de BoemBoem een gloednieuwe serie fiets- en wandelroutes langs Rotterdamse bouwplaatsen. De routes worden georganiseerd in opdracht van de gemeente Rotterdam en zijn groter van opzet als voorheen, zodat nóg meer mensen de ontwikkelingen van de stad kunnen meebeleven. Parfum de BoemBoem wordt deze zomer gekoppeld aan vijf bestaande festivals. Om te beginnen met kunstenfestival Motel Mozaïque. De routes op zaterdag 10 en zondag 11 april leiden langs het Schouwburgplein en de bouwputten van woontoren Calypso, parkeergarage Kruisplein en het Centraal Station.

Rotterdam verandert snel en ingrijpend. De stad ziet er vandaag de dag heel anders uit dan een jaar geleden. Wolkenkrabbers verrijzen sneller dan hun eigen schaduw, oude gebouwen worden neergehaald. Het hart van de stad maakt een complete verandering door, naar een plek waar wonen, werken en vrije tijd samen komen. Het einddoel: een binnenstad die past bij een wereldstad als Rotterdam.
Parfum de BoemBoem verleidt bewoners en bezoekers van Rotterdam om die veranderingen mee te beleven, met een serie zinnenprikkelende fiets- en wandelroutes langs bouwplaatsen en sloopgebieden. Begeleid door gidsen fietsen ze door de stad om de schoonheid van bouwen en slopen aan den lijve te ondervinden. Vorige zomer plantte Parfum de BoemBoem nog plantjes op de kale vlakte in het Laurenskwartier, waar inmiddels Blaak31verrezen is en de Markthal vorm krijgt. We dansten op plekken waar zich nu kantoren bevinden. Het is die continue dynamiek die Parfum de BoemBoem inspireerde tot nog vijf compleet nieuwe fiets- en wandelroutes, die opnieuw alle zintuigen prikkelen.

Programma Parfum de BoemBoem: 2010
Deze zomer haakt Parfum de BoemBoem aan bij vijf festivals in de stad, waarvan de eerste bekend is: Motel Mozaïque (april). De andere edities zullen plaatsvinden in de periode van juni tot oktober.
Voorgaande jaren verkocht Parfum de BoemBoem steevast uit. Om nog meer mensen te laten genieten van de schoonheid van bouw- en sloopgebieden, zullen de routes dit jaar groter van opzet zijn dan voorgaande jaren. Per route kunnen er meer deelnemers meedoen. Geen editie is hetzelfde, deelnemers die zich vaker inschrijven, maken steeds iets geheel nieuws mee.

Eerstvolgende editie: 10 en 11 april
Parfum de BoemBoem start tijdens kunstenfestival Motel Mozaique, dat dit jaar als thema ‘De Harde Stad / De Zachte Stad’ heeft.
Op zaterdag 10 april om11.30 en 14.30 uur en op zondag 11 april om 11.30 uur vertrekken er wandelroutes vanaf het Schouwburgplein. Dit keer vestigen we de aandacht op het gebied rondom het Schouwburgplein, de Calypso en het Centraal Station centraal.

Meedoen?
Deelname op 10 en 11 april kost 5 euro per persoon. Reserveren wordt aanbevolen en kan via 010-4652228 (alleen tijdens kantooruren) of via www.parfumdeboemboem.nl.

Grote brand Mauritsplaats

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een brand die vrijdagmiddag heeft gewoed in een container aan de Mauritsplaats.

Rond half één ontstond de brand in de container. Deze werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting in een generator in de container.

De brand was uitslaand en er kwam veel rook vrij. Om erger te voorkomen werden een nabijgelegen pizzeria en een aangrenzende flat ontruimd. In totaal zijn er ongeveer 20 personen uit hun huis gehaald.

Het vuur sloeg over naar de kantoren boven de pizzeria en het trappenhuis van de flat. Deze hebben beide aanzienlijke brandschade opgelopen.

Door de grote rookontwikkeling werden het Schouwburgplein en enkele omliggende straten korte tijd afgesloten.

Rond één uur werd het sein brandmeester gegeven.

Alle bewoners van de flat mochten in de loop van de dag weer naar huis.

Drie nieuwe voetbalvelden voor amateurvoetbal Rotterdam

Met de realisatie van nog drie nieuwe voetbalvelden van kunstgras, rondt Rotterdam na drie jaar het project Visie Voetbal Vitaal af. De voetbalvelden worden aangelegd voor de amateur voetbalverenigingen Xerxes/DZB, Blijdorp en A.G.E./Zestienhoven. Binnen het project Visie Voetbal Vitaal zijn de afgelopen drie jaar in Rotterdam in totaal 24 kunstgrasvelden en twee nieuwe clubgebouwen gerealiseerd.

Wethouder Lamers: “het zijn niet de makkelijkste tijden om nieuwe sportvelden voor clubs te realiseren. Ik ben blij dat we binnen het college ruimte hebben gevonden om deze laatste drie velden te gaan aanleggen. Dat vormt een goede afsluiting van een periode waarin de dienst Sport en Recreatie van de gemeente samen met de KNVB en stichting Rotterdam Sportsupport op vele manieren steun hebben geboden aan voetbalverenigingen in de stad. Daarbij zijn er verschillende fusies en andere vormen van samenwerking tot stand gekomen, die geleid hebben tot sterkere en vitale voetbalverenigingen.”

Naast de realisatie van de drie kunstgras voetbalvelden heeft de gemeente op sportpark Zestienhoven afspraken gemaakt met de clubs over de noodzakelijke aanleg van een zesde veld. Het is binnen het project niet mogelijk gebleken om alle investeringen die gepland stonden te realiseren en om alle beoogde locaties in te leveren. In het gebied Wielewaal is nog onvoldoende zicht op ontwikkelingen en voetbalvereniging Leonidas blijft voorlopig nog op haar locatie aan het Erasmuspad. De velden en clubgebouwen kunnen daardoor niet binnen de projectperiode gerealiseerd worden. Tenslotte zijn nog geen definitieve besluiten genomen over sportcluster Varkenoord. Deze besluitvorming is mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het project Stadionpark.

Visie Voetbal Vitaal

Het project Visie Voetbal Vitaal is in 2005 ontwikkeld, omdat er een tekort was aan trainingsvelden terwijl er tegelijkertijd een overschot was aan wedstrijdvelden. Daarnaast is het project ingegeven door een zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties. Deze drie elementen moesten op elkaar worden afgestemd. In 2007 is het project van start gegaan. Eén van de speerpunten van de Visie Voetbal Vitaal was de aanleg van kunstgrasvelden. De Visie Voetbal Vitaal zette daarbij ook middelen in om verenigingen te ondersteunen, zodat ze hun financiële verplichtingen na kunnen komen, een volwaardige jeugdafdeling kennen en dat het wedstrijdverloop op orde is. Een andere maatregel was het creëren van samenwerkingsverbanden en het laten fuseren van zieltogende verenigingen.

Man zonder rijbewijs in gestolen auto

ROTTERDAM-NOORD – De politie heeft een man aangehouden die zonder rijbewijs in een gestolen auto reed.

Vrijdagochtend rond tien uur controleerden agenten een bestuurder aan het Noordplein. Daar bleek dat de 25-jarige Rotterdammer zonder rijbewijs achter het stuur zat. Aangezien dit niet de eerste keer was, namen agenten de Volkswagen Golf in beslag.

Na onderzoek aan de auto, bleek dat er een ander kenteken op de auto zat, dan dat de code in de ruiten aangaf. Het voertuig bleek als gestolen gesignaleerd te staan. De bestuurder is opnieuw aangehouden, nu voor diefstal. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Het Rotterdamse nieuws

Door verder te gaan op deze website accepteert u dat Rotterdaminfo.nl cookies plaatst om de service te verbeteren Meer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close