Stadhuis krijgt oorspronkelijke uitstraling terug

Na een paar jaar van afbreken, opbouwen en inrichten hebben verschillende ruimtes in het stadhuis hun oorspronkelijke uitstraling teruggekregen. Zo kunnen Rotterdammers voortaan trouwen in fraai gerestaureerde trouwkamers. De commissiekamer en de boderuimtes hebben een nieuwe uitstraling gekregen, de garderoberuimte onder de staatsietrap is in ere hersteld, de centrale hal heeft een nieuwe entreebalie gekregen en er ligt een nieuwe ‘oude’ vloer rondom zaal 7.

De kantoorvleugels op de verdiepingen zijn ingericht als werkomgeving van deze tijd. Bijzonder en ingrijpend is ook de verbouwing op de zolder. Dit was jaren een opslagruimte en is nu gerestaureerd en ingericht als restaurant en vergadercentrum. Inmiddels is de tweede fase van de restauratie gestart. Binnenkort zullen de wethouderskamers op de eerste etage worden gerestaureerd . Ook het ambtenarenterras op de derde etage zal in ere worden hersteld.

Extra wijkverpleegkundigen aan de slag

Onder toeziend oog van oud-staatssecretaris Bussemaker en wethouder Kriens (Volksgezondheid) gaf wijkverpleegkundige Danique Regales vandaag een toelichting op haar werk en een rondleiding door de wijk Katendrecht, haar nieuwe werkplek. Hiermee is de uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen in de Rotterdamse krachtwijken van start. Naast de vertrouwde rol van verpleegkundige in de wijk vervullen zij een signalerende en coördinerende functie. Met hedendaagse middelen zoals een laptop en tijd voor meer dan medische zorg alleen, legt de wijkverpleegkundige snel contact met bijvoorbeeld huisartsen, welzijnswerk, thuiszorginstellingen of woningcorporaties. Hierdoor worden problemen sneller gesignaleerd en bijbehorende hulp tijdig geregeld.

De introductie van de extra wijkverpleegkundigen is een gevolg van de pilot die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2009 heeft gefaciliteerd, waarvoor de gemeente Rotterdam zich heeft gemeld. Zo kunnen in 25 Rotterdamse wijken in totaal 40 mensen aan de slag (25 FTE). De wijkverpleegkundige komt voort uit de samenwerking tussen vier gezondheidscentra en zes thuiszorgorganisaties. Doordat de wijkverpleegkundige ook weer contacten heeft met organisaties buiten de zorg, zoals woningcorporaties, gemeentelijke instanties en welzijnsinstellingen, kan mensen de hulp worden geboden waaraan zij daadwerkelijk behoefte hebben.

De pilot van het ministerie van VWS komt voort uit een motie die eind 2008 door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierin werd gepleit voor een investering van 10 miljoen euro voor extra wijkverpleegkundigen die voornamelijk in de achterstandswijken ingezet kunnen worden.

Agent gebroken neus geslagen

ROTTERDAM-WEST – Een agent is vrijdagavond tijdens een aanhouding van een 38-jarige Rotterdammer gewond geraakt. De agent liep hierbij een gebroken neus op.

Rond half twaalf zagen surveillerende agenten dat een vrouw op de Schietbaanlaan werd beroofd door een man.
Direct werd de man aangehouden. Hij verzette zich heftig waarbij de agent een klap in zijn gezicht kreeg en een gebroken neus opliep. De man is alsnog overmeesterd en ingesloten.

Geweldsprotocol
Het geweldsprotocol is direct in werking gesteld. De agent, die over is gebracht naar een ziekenhuis, krijgt ondersteuning en begeleiding. De schade die de agent heeft opgelopen wordt op de verdachte verhaald.
Na behandeling kon de agent het ziekenhuis verlaten.

Nzorg
Het slachtoffer van de beroving, een 50-jarige Rotterdamse is door haar vriendin opgevangen. Zij wilde vooralsnog geen gebruik maken van slachtofferhulp.
Door agenten is de vrouw zaterdag nogmaals gebeld. Zij gaf aan dat ze voldoende steun uit haar direct omgeving had en bedankte voor verdere hulp.

Parfum de BoemBoem begint weer

Deze zomer presenteert Parfum de BoemBoem een gloednieuwe serie fiets- en wandelroutes langs Rotterdamse bouwplaatsen. De routes worden georganiseerd in opdracht van de gemeente Rotterdam en zijn groter van opzet als voorheen, zodat nóg meer mensen de ontwikkelingen van de stad kunnen meebeleven. Parfum de BoemBoem wordt deze zomer gekoppeld aan vijf bestaande festivals. Om te beginnen met kunstenfestival Motel Mozaïque. De routes op zaterdag 10 en zondag 11 april leiden langs het Schouwburgplein en de bouwputten van woontoren Calypso, parkeergarage Kruisplein en het Centraal Station.

Rotterdam verandert snel en ingrijpend. De stad ziet er vandaag de dag heel anders uit dan een jaar geleden. Wolkenkrabbers verrijzen sneller dan hun eigen schaduw, oude gebouwen worden neergehaald. Het hart van de stad maakt een complete verandering door, naar een plek waar wonen, werken en vrije tijd samen komen. Het einddoel: een binnenstad die past bij een wereldstad als Rotterdam.
Parfum de BoemBoem verleidt bewoners en bezoekers van Rotterdam om die veranderingen mee te beleven, met een serie zinnenprikkelende fiets- en wandelroutes langs bouwplaatsen en sloopgebieden. Begeleid door gidsen fietsen ze door de stad om de schoonheid van bouwen en slopen aan den lijve te ondervinden. Vorige zomer plantte Parfum de BoemBoem nog plantjes op de kale vlakte in het Laurenskwartier, waar inmiddels Blaak31verrezen is en de Markthal vorm krijgt. We dansten op plekken waar zich nu kantoren bevinden. Het is die continue dynamiek die Parfum de BoemBoem inspireerde tot nog vijf compleet nieuwe fiets- en wandelroutes, die opnieuw alle zintuigen prikkelen.

Programma Parfum de BoemBoem: 2010
Deze zomer haakt Parfum de BoemBoem aan bij vijf festivals in de stad, waarvan de eerste bekend is: Motel Mozaïque (april). De andere edities zullen plaatsvinden in de periode van juni tot oktober.
Voorgaande jaren verkocht Parfum de BoemBoem steevast uit. Om nog meer mensen te laten genieten van de schoonheid van bouw- en sloopgebieden, zullen de routes dit jaar groter van opzet zijn dan voorgaande jaren. Per route kunnen er meer deelnemers meedoen. Geen editie is hetzelfde, deelnemers die zich vaker inschrijven, maken steeds iets geheel nieuws mee.

Eerstvolgende editie: 10 en 11 april
Parfum de BoemBoem start tijdens kunstenfestival Motel Mozaique, dat dit jaar als thema ‘De Harde Stad / De Zachte Stad’ heeft.
Op zaterdag 10 april om11.30 en 14.30 uur en op zondag 11 april om 11.30 uur vertrekken er wandelroutes vanaf het Schouwburgplein. Dit keer vestigen we de aandacht op het gebied rondom het Schouwburgplein, de Calypso en het Centraal Station centraal.

Meedoen?
Deelname op 10 en 11 april kost 5 euro per persoon. Reserveren wordt aanbevolen en kan via 010-4652228 (alleen tijdens kantooruren) of via www.parfumdeboemboem.nl.

Grote brand Mauritsplaats

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een brand die vrijdagmiddag heeft gewoed in een container aan de Mauritsplaats.

Rond half één ontstond de brand in de container. Deze werd vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting in een generator in de container.

De brand was uitslaand en er kwam veel rook vrij. Om erger te voorkomen werden een nabijgelegen pizzeria en een aangrenzende flat ontruimd. In totaal zijn er ongeveer 20 personen uit hun huis gehaald.

Het vuur sloeg over naar de kantoren boven de pizzeria en het trappenhuis van de flat. Deze hebben beide aanzienlijke brandschade opgelopen.

Door de grote rookontwikkeling werden het Schouwburgplein en enkele omliggende straten korte tijd afgesloten.

Rond één uur werd het sein brandmeester gegeven.

Alle bewoners van de flat mochten in de loop van de dag weer naar huis.

Drie nieuwe voetbalvelden voor amateurvoetbal Rotterdam

Met de realisatie van nog drie nieuwe voetbalvelden van kunstgras, rondt Rotterdam na drie jaar het project Visie Voetbal Vitaal af. De voetbalvelden worden aangelegd voor de amateur voetbalverenigingen Xerxes/DZB, Blijdorp en A.G.E./Zestienhoven. Binnen het project Visie Voetbal Vitaal zijn de afgelopen drie jaar in Rotterdam in totaal 24 kunstgrasvelden en twee nieuwe clubgebouwen gerealiseerd.

Wethouder Lamers: “het zijn niet de makkelijkste tijden om nieuwe sportvelden voor clubs te realiseren. Ik ben blij dat we binnen het college ruimte hebben gevonden om deze laatste drie velden te gaan aanleggen. Dat vormt een goede afsluiting van een periode waarin de dienst Sport en Recreatie van de gemeente samen met de KNVB en stichting Rotterdam Sportsupport op vele manieren steun hebben geboden aan voetbalverenigingen in de stad. Daarbij zijn er verschillende fusies en andere vormen van samenwerking tot stand gekomen, die geleid hebben tot sterkere en vitale voetbalverenigingen.”

Naast de realisatie van de drie kunstgras voetbalvelden heeft de gemeente op sportpark Zestienhoven afspraken gemaakt met de clubs over de noodzakelijke aanleg van een zesde veld. Het is binnen het project niet mogelijk gebleken om alle investeringen die gepland stonden te realiseren en om alle beoogde locaties in te leveren. In het gebied Wielewaal is nog onvoldoende zicht op ontwikkelingen en voetbalvereniging Leonidas blijft voorlopig nog op haar locatie aan het Erasmuspad. De velden en clubgebouwen kunnen daardoor niet binnen de projectperiode gerealiseerd worden. Tenslotte zijn nog geen definitieve besluiten genomen over sportcluster Varkenoord. Deze besluitvorming is mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het project Stadionpark.

Visie Voetbal Vitaal

Het project Visie Voetbal Vitaal is in 2005 ontwikkeld, omdat er een tekort was aan trainingsvelden terwijl er tegelijkertijd een overschot was aan wedstrijdvelden. Daarnaast is het project ingegeven door een zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties. Deze drie elementen moesten op elkaar worden afgestemd. In 2007 is het project van start gegaan. Eén van de speerpunten van de Visie Voetbal Vitaal was de aanleg van kunstgrasvelden. De Visie Voetbal Vitaal zette daarbij ook middelen in om verenigingen te ondersteunen, zodat ze hun financiële verplichtingen na kunnen komen, een volwaardige jeugdafdeling kennen en dat het wedstrijdverloop op orde is. Een andere maatregel was het creëren van samenwerkingsverbanden en het laten fuseren van zieltogende verenigingen.

Man zonder rijbewijs in gestolen auto

ROTTERDAM-NOORD – De politie heeft een man aangehouden die zonder rijbewijs in een gestolen auto reed.

Vrijdagochtend rond tien uur controleerden agenten een bestuurder aan het Noordplein. Daar bleek dat de 25-jarige Rotterdammer zonder rijbewijs achter het stuur zat. Aangezien dit niet de eerste keer was, namen agenten de Volkswagen Golf in beslag.

Na onderzoek aan de auto, bleek dat er een ander kenteken op de auto zat, dan dat de code in de ruiten aangaf. Het voertuig bleek als gestolen gesignaleerd te staan. De bestuurder is opnieuw aangehouden, nu voor diefstal. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Duimschroeven criminele netwerken verder aangedraaid

De Rotterdamse aanpak van misstanden en criminaliteit op het gebied van mensenhandel, vastgoed en softdrugs gaat de komende jaren onverminderd door. Ontwikkelingen in de samenleving én het criminele circuit vragen om een vernieuwing en een verbreding van deze aanpak.

Om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld te bestrijden, wisselen diverse publieke en private partijen informatie uit onder regie van de gemeente. Criminele activiteiten, spelen zich af op uiteenlopende plaatsen, zoals belwinkels, bedrijfspanden, garagebedrijven, woningen of horeca-inrichtingen.

De aanpak hiervan krijgt extra aandacht. Om te voorkomen dat criminelen hun activiteiten in andere regiogemeenten voortzetten, is de regionale samenwerking versterkt. Hiervoor is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum opgericht. In het actieprogramma ‘Maatschappelijke Integriteit 2010 – 2014’ staan concrete doelen van de aanpak.

Het nieuwe actieprogramma borduurt voort op de structurele aanpak van vastgoed, softdrugs en mensenhandel van de afgelopen jaren. Een aantal doelstellingen is aangescherpt. Op het gebied van mensenhandel komt er onderzoek naar vormen van mensenhandel buiten de sector prostitutie, zoals arbeid en dienstverlening. Voor het domein softdrugs is één van de speerpunten dat iedere ontmanteling van een hennepkwekerij leidt tot onder meer vervolging van de teler, verhalen van kosten, huuropzegging en beëindigen van een eventuele uitkering. Bij de aanpak van vastgoed wordt onder andere jaarlijks een crimineel vastgoednetwerk bestreden.

Onder regie van de gemeente Rotterdam werken politie, Openbaar Ministerie, Fiod-ECD, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Prostitutie Maatschappelijke Werk van Stichting Humanitas nauw samen om de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld te bestrijden. Voorkomen moet worden dat criminelen, geld witwassen in de horeca of bij vastgoedtransacties al dan niet ter goeder trouw taxateurs of notarissen inschakelen. Ook moet voorkomen worden dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. De gemeente screent aanvragen voor bijvoorbeeld horeca- of bouwvergunningen bij twijfel eerst met toepassing van de Wet BIBOB.

Het ontrafelen van criminele netwerken blijft de komende jaren hard nodig. Criminelen zoeken steeds naar nieuwe wegen om hun ‘zaken’ te kunnen blijven doen. Nog steeds zijn er mensen die nietsvermoedend voor te veel geld een waardeloos pand kopen van een vastgoedhandelaar en zo met een forse hypotheekschuld blijven zitten. Het nieuwe actieprogramma draait criminelen de duimschroeven aan.

Gestolen auto in beslag genomen

BARENDRECHT – De politie heeft woensdagmiddag een gestolen auto in beslag genomen. De zaak kwam aan het rollen door onderzoek van medewerkers van het ‘TROS-programma Opgelicht?!’. Ook hielden agenten een verdachte aan.

Gestolen auto
Woensdagmiddag rond half vier stelden agenten een onderzoek in aan de Palmhout in Barendrecht. Daar stond een Volkswagen Passat, waarvan het vermoeden was dat het voertuig was gestolen.

Sleutelbos
Agenten achterhaalden de identiteit van de vermoedelijke bestuurder die in dezelfde straat woonde als waar de auto stond geparkeerd. De bewoner, die aanvankelijk ontkende, had een sleutel bij zich die precies paste op het gestolen voertuig. Politiepersoneel hield de 32-jarige man uit Barendrecht aan en brachten hem over naar een politiebureau. Daar is hij ingesloten voor nader verhoor.

Valse kentekenplaten
De auto is door agenten weggesleept en onderzocht. Het voertuig bleek te zijn gestolen na een woninginbraak in Alphen aan de Rijn. Tijdens de inbraak zijn toen ook de sleutels van de auto meegenomen. Op de auto zijn daarna valse kentenplaten gemonteerd.

Positieve reacties
De agenten die meededen aan de actie kregen positieve reacties van buurtbewoners. De politie onderzoekt de toedracht

Treinvervoerders alsnog akkoord over Kruidvat-actie

Gezamenlijk persbericht van NS, Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia.
NS en regionale treinvervoerders alsnog akkoord over Kruidvat-actie
Treinkaartjes van de Kruidvat-actie zijn geldig in alle treinen in heel Nederland.

Dit na aanleiding van aanvullende afspraken tussen NS en de regionale treinvervoerders Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia.

Zowel NS als de regionale vervoerders vinden het een onwenselijke situatie dat Kruidvat-kaartjes in eerste instantie niet geldig waren in alle treinen in Nederland. Een discussie tussen NS en de regionale vervoerders lag hieraan ten grondslag.

Extra inspanningen aan de zijde van zowel de NS als de regionale vervoerders hebben alsnog geleid tot een akkoord, zodat klanten met een Kruidvat-dagkaart nu toch met alle treinen in heel Nederland kunnen reizen. De eerste reisdag met deze kaarten is aanstaande zaterdag 13 maart.

De overeenstemming over de Kruidvat-actie is een goede stap in de richting van structurele heldere afspraken over gezamenlijke acties, waarover komende tijd intensief wordt gesproken. Alle partijen hebben vertrouwen in een goede uitkomst hiervan.

Het Rotterdamse nieuws

Door verder te gaan op deze website accepteert u dat Rotterdaminfo.nl cookies plaatst om de service te verbeteren Meer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close