Duimschroeven criminele netwerken verder aangedraaid

De Rotterdamse aanpak van misstanden en criminaliteit op het gebied van mensenhandel, vastgoed en softdrugs gaat de komende jaren onverminderd door. Ontwikkelingen in de samenleving én het criminele circuit vragen om een vernieuwing en een verbreding van deze aanpak.

Om de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld te bestrijden, wisselen diverse publieke en private partijen informatie uit onder regie van de gemeente. Criminele activiteiten, spelen zich af op uiteenlopende plaatsen, zoals belwinkels, bedrijfspanden, garagebedrijven, woningen of horeca-inrichtingen.

De aanpak hiervan krijgt extra aandacht. Om te voorkomen dat criminelen hun activiteiten in andere regiogemeenten voortzetten, is de regionale samenwerking versterkt. Hiervoor is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum opgericht. In het actieprogramma ‘Maatschappelijke Integriteit 2010 – 2014’ staan concrete doelen van de aanpak.

Het nieuwe actieprogramma borduurt voort op de structurele aanpak van vastgoed, softdrugs en mensenhandel van de afgelopen jaren. Een aantal doelstellingen is aangescherpt. Op het gebied van mensenhandel komt er onderzoek naar vormen van mensenhandel buiten de sector prostitutie, zoals arbeid en dienstverlening. Voor het domein softdrugs is één van de speerpunten dat iedere ontmanteling van een hennepkwekerij leidt tot onder meer vervolging van de teler, verhalen van kosten, huuropzegging en beëindigen van een eventuele uitkering. Bij de aanpak van vastgoed wordt onder andere jaarlijks een crimineel vastgoednetwerk bestreden.

Onder regie van de gemeente Rotterdam werken politie, Openbaar Ministerie, Fiod-ECD, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Prostitutie Maatschappelijke Werk van Stichting Humanitas nauw samen om de verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld te bestrijden. Voorkomen moet worden dat criminelen, geld witwassen in de horeca of bij vastgoedtransacties al dan niet ter goeder trouw taxateurs of notarissen inschakelen. Ook moet voorkomen worden dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. De gemeente screent aanvragen voor bijvoorbeeld horeca- of bouwvergunningen bij twijfel eerst met toepassing van de Wet BIBOB.

Het ontrafelen van criminele netwerken blijft de komende jaren hard nodig. Criminelen zoeken steeds naar nieuwe wegen om hun ‘zaken’ te kunnen blijven doen. Nog steeds zijn er mensen die nietsvermoedend voor te veel geld een waardeloos pand kopen van een vastgoedhandelaar en zo met een forse hypotheekschuld blijven zitten. Het nieuwe actieprogramma draait criminelen de duimschroeven aan.

Leave a Reply